Thomas Rønfeldt  |  07/03/2022

Har du fået afvist at anvende forskerskatteordningen efter at have været i udlandet?

Er du en af dem, der er kommet hjem efter mere end 10 år i udlandet og har fået afvist at anvende forskerskatteordningen, idet du fejlagtigt har været registreret som fuld skattepligtig til Danmark, efter du rent faktisk er udrejst, har du muligvis alligevel adgang til at anvende forskerskatteordningen.

 

Forskerskat – er det den formelle registrering, eller de reelle faktuelle forhold der afgør, om skatteyderen opfylder kravet om ikke at have været skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år?

 

Dette spørgsmål har med varierende faktuelle forhold tidligere været til prøvelse ved Skattestyrelsen.

 

Resultatet er, at det er de reelle faktuelle forhold, der er afgørende, og ikke de formelle registreringer der er afgørende.

 

Flere sager har verseret for Skattestyrelsen

Der har verseret en række sager ved Skattestyrelsen om forskerskatteordningen for personer, der i perioden 2005 – 2008 fraflyttede Danmark, og som i 2018 og 2019 ønskede at vende hjem til Danmark igen, og anvende de lempeligere regler i forskerskatteordningen.

 

Af en uforklarlig teknisk årsag blev en del af disse danskere behandlet som fraflyttet på selvangivelse i fraflytteråret 2005 - 2008, men var fortsat registreret som fuld skattepligtig til Danmark i skattemyndighedernes systemer.

 

I sagerne var alle materielle betingelser for at være fraflyttet Danmark opfyldt, og de berørte personer havde hjemsted i udlandet med dertilhørende fuld skattepligt lokalt.

 

Ikke flyttet på grund af modtagelse af grøn check

Efter 10 år eller mere ønskede mange af disse personer at vende hjem igen, og ville gerne hjem på forskerskatteordningen.

 

De blev imidlertid mødt af Skattestyrelsen med besked om, at personerne var registreret skattepligtige indtil 2010, hvorfor de endnu ikke var uden for dansk skattepligt i 10 år.

 

Skattestyrelsen erkendede selv, at der var tale om en registreringsmæssig fejl. Skatteyderen burde efter Skattestyrelsens opfattelse selv have opdaget fejlen, hvorfor Skattestyrelsen fastholdt registreringen. Konsekvensen heraf blev, at skatteyderen ikke opfyldte 10 års-kravet og derfor ikke fik adgang til at anvende forskerskatteordningen.

 

I sagerne gjorde Skattestyrelsen blandt andet gældende, at da personerne modtog grøn check som følge af registreringen, i et konkret tilfælde på 1.400 kr., at personerne havde modtaget årsopgørelser mv. i skattemappen, hvilket visse ikke kan tilgå fra det pågældende udland, og for andre hvor der står 0 kr. i indkomst og ikke noget om begrænset eller fuld skattepligt, burde have givet skatteyderen anledning til at tage kontakt til skattemyndighederne for at rette skattemyndighedernes fejlregistrering.

 

Da fejlen således ikke var blevet rettet, og fejlen burde være opdaget af skatteyderen, fastholder Skattestyrelsen, at personerne var fuld skattepligtige til Danmark indtil og med 2010 på grund af den fejlagtige registrering og dermed ikke opfyldte 10 års-kravet i forskerskatteordningen.

 

Nej siger skatterådet

Skatterådet kom imidlertid med et svar til en skatteyder, der havde anmodet om et bindende svar fra Skattestyrelsen. Fuldstændig samme historie som i de andre sager, hvor der har været tale om en fejlregistrering, der har været udsendt årsopgørelser, og skatteyderen har modtaget grøn check.

 

Alligevel kom skatterådet frem til, at det afgørende er, om skatteyderen ved fraflytningen reelt opgav sin fulde skattepligt.

 

Det er som udgangspunkt tilfældet, når centrum for livsinteresser flytter, altså hvis boligen i Danmark opgives, og familien flytter med.

 

Er det situationen, gør det ifølge skatterådets afgørelse ikke nogen forskel, om der har været foretaget en fejlregistrering i Skattestyrelsens systemer, som skatteyderen måske selv kunne/burde have opdaget.

 

Det gør heller ikke noget forskel, at der er udsendt årsopgørelser eller at skatteyderen har modtaget grøn check.

 

Er skatteyderen reelt fraflyttet Danmark, er det denne vurdering, der er gældende for, om der er gået 10 år eller ikke.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Er du kommet hjem og har fået afvist at anvende forskerskatteordningen, idet du fejlagtigt har været registreret som fuld skattepligtig til Danmark, efter du rent faktisk er udrejst, har du muligvis alligevel adgang til at anvende forskerskatteordningen.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning om skattemæssige forhold.